Medlemsvillkor

För att du skall kunna få information om tävlingar och erbjudanden via brev, e-post, sms, telefon, mobiltelefon eller annat medium, kommer uppgifter såsom men inte begränsat till, förnamn, efternamn, e-postadress, födelsedata inkl. 4-sista, telefonnummer, mobilnummer, adress, kön, intressen och frågesvar att lagras av MrDeal. Dessa uppgifter kan även komma att överföras till MrDeals samarbetspartners för ovanstående ändamål. Detta gäller endast uppgifter om medlemmar som är minimum 18 år. I och med att du fyller i dina uppgifter på hemsidan eller via dedikerade kampanjer på internet och på Facebook ger du ditt medgivande till ovanstående behandling av dina uppgifter. Samtidigt accepterar du att erhålla erbjudanden via brev, e-post, telefon, mobiltelefon, sms samt annat elektroniskt medium från MrDeal samt dess partners och sponsorer (tredje part), däribland spel- och casinoaktörer såsom Postkodlotteriet, LeoVegas och Bonnier Gaming. Om du inte vill få erbjudanden kan du meddela detta i samband med att du blir kontaktad om erbjudande. Observera att ovanstående samtycke till marknadsföring gäller oavsett om du är registrerad i NIX-Telefon eller motsvarande spärr. Du kan alltid avsäga dig framtida erbjudanden. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till tredje part för ovanstående syften samt för att upprätthålla en god kund- och registervård. Detta gäller även för registervård hos tredje part. Uppgifter kan också komma att användas för att inhämta ytterligare uppgifter om dig från olika register för att upprätthålla ovan nämnda kund- och registervård. All information hanteras i enlighet med personuppgiftslagens krav (PUL).

Om du inte följer dessa villkor eller andra hemsidors villkor har MrDeal rätt att omedelbart avsluta ditt medlemskap. MrDeal är inte ansvarigt för tekniska problem, eller för andra problem som står utanför MrDeals kontroll som kan uppstå i samband med registreringen. MrDeal förbehåller sig rätten att när som helst avsluta denna tjänst.

MrDeal har rätt att ändra villkoren för medlemskapet. Ändringarna träder i kraft tidigast 15 dagar efter det att meddelande om ändringar har skickats till medlem. Om medlemmen inte godkänner de ändringar som görs har denne rätt att genast säga upp sitt medlemskap före den dag då ändringarna börjar gälla. Om uppsägning inte görs innan den dagen anses medlemmen ha godkänt ändringarna för medlemskapet. Medlemskapet är idag kostnadsfritt men kan i framtiden bli avgiftsbelagt. Ändringar i villkoren kommer att meddelas enligt ovan.

MrDeals hemsida tillhandahålls av Mobajl AB, Box 53249, 400 16 Göteborg, Sverige. Vid frågor om behandling av personuppgifter, kontakta: Kundservice.